Vàng Phong Thủy
  • Vàng Phong Thủy
  • Tỳ Hưu
  • Tài Lộc
  • Phật Tông

Vòng Tay Trâu Vàng 24K 9999

3,330,000
Thương Hiệu Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý nghĩa Thuận lợi, hanh thông, sung túc, dư dã
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng, kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Charm Con Trâu Vàng 24K 9999

666,000
Thương Hiệu Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý nghĩa Thuận lợi, hanh thông, sung túc, dư dã
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng, kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Charm Hoa Sen Vàng 24K 9999 Mini

666,000
Thương Hiệu Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý nghĩa Tịnh tâm, an lạc
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng, kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Vòng Tay Charm Chiếc Dép Vàng 24K 9999

1,088,000
Thương Hiệu Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý nghĩa Gắn bó, hạnh phúc, thời trang
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn về kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Charm Bánh Ú Vàng 24K 9999

888,000
Thương Hiệu Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý nghĩa No ấm, hạnh phúc
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng, kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Charm Bàn Tay Phật Vàng 24K 9999

2,500,000
Thương Hiệu Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý Nghĩa Bình an, thanh tịnh, phước lành
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Vòng Tay Tỳ Hưu Size 2 Vàng 24K 9999 Mix Bi Vàng Và Vòng Đá Phong Thủy

1,938,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Vòng đá phong thủy
Ý nghĩa May mắn, tài lộc, trừ tà, sức khỏe
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng, kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Charm 12 Con Giáp Vàng 24K 9999

2,200,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%
Ý Nghĩa May mắn, tài lộc
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng
trang sức công nghệ
Trang Sức Ngọc
  • Trang Sức Ngọc
  • Vàng 5D
  • Trang Sức 18K - Kim Cương

Mặt Dây Mèo Chiêu Tài Vàng 24K 9999 Thạch Anh Hồng

3,800,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, thạch anh hồng
Ý nghĩa May mắn, chiêu tài, hạnh phúc
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Mặt Dây Phật Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Bạch Ngọc

4,600,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Bạch ngọc
Ý nghĩa Bình an, tịnh tâm
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Mặt Dây Hồ Điệp Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Bạch Ngọc

3,600,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Bạch ngọc
Ý nghĩa Hạnh phúc, tình duyên, sự nghiệp
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Tỳ Hưu Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Ngọc Bích

2,600,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Ngọc bích
Ý nghĩa May mắn, tài lộc, trừ tà, sức khỏe
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn kiểu dáng, kích thước ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Mặt Dây Trúc Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Ngọc Bích

4,400,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Ngọc bích,
Ý nghĩa May mắn, thịnh vượng
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ. Sản phẩm có nhiều lựa chọn về kiểu dáng ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Mặt Dây Hồ Ly Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Ngọc Bích

2,600,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Ngọc bích
Ý nghĩa Tình duyên, thu hút
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Mặt Dây Khổng Tước Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Bạch Ngọc

4,600,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Bạch ngọc
Ý nghĩa Hạnh phúc, giàu sang
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng

Mặt Dây Hoa Đào Vàng 24K 9999 Cẩm Thạch Bạch Ngọc

3,800,000
Thương Hiệu  Kai Gold
Chất Liệu Vàng 24K 99.99%, Ngọc bích
Ý nghĩa May mắn, hạnh phúc, thịnh vượng
Kai Gold miễn phí đan vòng tay, dây đeo cổ.  ✈  Kai Gold giao hàng miễn phí toàn quốc với các đơn hàng thanh toán qua chuyển khoản có giá trị trên hai triệu đồng
Vàng Phong Thủy Kaigold

Thông Tin Thị Trường