Sự Sắp Xếp Đại Vận Của Tứ Trụ

Su Sap Xep Dai Van Cua Tu Tru

Trong chương 3 đã nói về phương pháp sắp xếp Tứ trụ, chương 4 nói về Tứ trụ can thấu và sự xuất hiện cũng như cách sắp xếp mười thân tàng trong chi, Chương này bàn về cách sắp xếp và lấy số đại vận, cũng tức là bước cơ bản của quá trình dự đoán theo Tứ trụ. Sau khi lấy số và sắp xếp đại vận, viết ra mười thân của các vận trình là công việc chuẩn, bị cơ bản đã hoàn thành. Riêng phần nêu lên các thần sát thì ở các chương tiếp sau sẽ bàn đến.

Tứ trụ là mệnh, vận trình là vận. Mệnh và vận hợp lại với nhau làm thành vận mệnh cả cuộc đời. Mệnh vận kết hợp với nhau sẽ biết được cát hung hoạ phúc. Mệnh và vận như thuyền với nước, gắn chặt với nhau. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.. Xưa có người nói: “Mệnh tốt không bằng vận tốt, vận tốt không bằng lưu niên tốt”. Về câu này đưa kiểm nghiệm thực tiễn tôi thấy có thể kết luận ngược lại là: có lúc mệnh tốt hơn vận tốt, vận tốt hơn lưu niên tốt. Nếu là lưu niên tốt mà mệnh nghèo đói thì có thể đi đâu được? Lưu niên tốt mà đại vận không tốt thì lưu niên có thể đi đến đâu được? Cho nên, mệnh vận và lưu niên cả ba cái là một chỉnh thể không tách rời nhau.

Không có mệnh tốt thì đại vận vẫn chưa ăn thua; lưu niên tốt cũng giàu không nổi; không có vận tốt thì mệnh tốt cũng không ích gì, lưu niên tốt cũng sẽ bị đại vận xấu hạn chế. Không có lưu niên tốt thì dụng thần của Tứ trụ không gặp được tốt, đại vận tuy tốt nhưng thời gian cát ứng cũng không thể xuất hiện được.

Sắp xếp đại vận lấy trụ tháng trong Tứ trụ để tính. Có sự khác biệt là nam xếp thuận, nữ lấp nghịch. Cách tính số đại vận cũng theo nguyên tắc nam thuận, nữ nghịch đó.

Menh Va Van Nhu Thuyen Voi Nuoc

Mệnh và vận như thuyền với nước, gắn chặt với nhau

Cách tính thuận, nghịch của đại vận 

Mệnh nam lấy các chi dương của năm là tí, dần, thìn, ngọ, thân, tuất, đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn để sắp xếp theo chiều thuận. Ví dụ mệnh năm sinh năm bính tí, tháng canh dần, tí là năm dương. Mệnh nam sinh năm dương là theo chiều thuận, nên đại vận lấy canh dần làm chuẩn để sắp xếp theo chiều thuận như sau: tân mão, nhâm thìn, quý tị, giáp ngọ, ất mùi, bính thân, đinh dậu, mậu tuất. Nói chung thường xếp 8 đại vận. Sắp xếp mấy vẫn không có quy định chặt chẽ mà nói chung theo số tuổi thọ để sắp xếp. Mỗi vận chỉ xu thế và mức độ tốt, xấu, trung bình trong vòng mười năm. Mà vận đều là sự tổ hợp của cán dương với chi dương hoặc cán âm với chi âm.

Mệnh nữ sinh năm dương là nghịch, đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn để sắp xếp ngạch. Ví dụ mệnh nữ sinh năm bính tí, tháng canh dần. Tí là năm dương nên phải đếm ngược. Do đó đại vận lấy canh dần làm chuẩn xếp ngược như sau: kỷ sửu, mậu tí, đinh hợi, bính tuất, ất dầu, giáp thân, quý mùi, nhâm ngọ.

Mệnh nữ sinh vào các năm: sửu, mão, tị, mùi, dậu, hợi là năm âm, nữ sinh năm âm là thuận nện đại vận lấy trụ tháng để xếp thuận. Ví dụ nữ sinh năm đinh sửu tháng nhâm dần thì lấy nhâm dần làm chuẩn để xếp đại vận như sau: quý mão, giáp thìn, ất tị, bịnh ngọ, đinh mùi, mậu thân, kỉ dậu, canh tuất.

Mệnh nam gặp năm âm là nghịch nên khi xếp đại vận lấy trụ tháng làm chuẩn xếp ngược. Ví dụ nam sinh năm đinh sửu, tháng nhâm dần, lấy nhấm dần làm chuẩn xếp ngược đại vận như sau: tân sửu, canh tí, kỉ hợi, mậu tuất, đinh dậu, bính thân, ất mùi, giáp ngọ.

Lấy Số đại vận Có thể từ 1 tuổi đã bắt đầu bước vào đại vận. Tham khảo các sách bàn về vận mệnh ta thấy lấy đại vận từ 1 tuổi đến 11 tuổi cũng có. Ví dụ: vận thứ nhất là vận từ 2 tuổi, vận thứ hai là vận từ 12 tuổi… vận thứ tám là vận từ 72 tuổi.

Lấy số của đại vận thì dù thuận hay nghịch đều căn cứ theo năm tháng tự nhiên mà tăng lên từng bước. Số năm của đại vận đều lấy 10 năm tăng dần theo từng đợt.

Cach Tinh Thuan Nghich Cua Dai Van

Mỗi vận chỉ xu thế và mức độ tốt, xấu, trung bình trong vòng mười năm

Phương pháp lấy số đại vận

Phương pháp lấy số đại vận là: cứ ba ngày chập lại thành một tuổi để tính, tức một ngày tương đương với bốn tháng hai ngày tương đương với tám tháng. Khi tính, ví dụ tổng số ngày để tính đại vận là 18 ngày, chia cho 3 được 6, tức 6 tuổi bắt đầu lấy đại vận. Khi tổng số ngày không chia chẵn cho 3 thì cứ thừa một ngày, tính thêm 4 tháng. Ví dụ tổng số là 19 ngày sẽ tính là 6 tuổi 4 tháng, hoặc chỉ tính tròn 6 tuổi; thừa 2 ngày, ví dụ tổng số là 20 ngày thì tính 6 tuổi 8 tháng hoặc tính tròn là 7 tuổi.

Phương pháp tính tổng số của đại vận là lấy tháng lệnh của ngày sinh, nam tính thuận, nữ tính ngược. Cách tính thuận ngược của nó giống như cách tính: nam sinh năm dương tính thuận, nữ sinh năm dương tính ngược hoặc nữ sinh năm âm tính thuận, nam sinh năm âm tính ngược. Nam sinh năm dương thì lấy tổng số ngày đếm từ ngày sinh đến kết thúc lệnh tháng, ví dụ người sinh tháng dần, lệnh tháng là lập xuân. Khi kết thúc lập xuân tức là giao với tiết lệnh kinh trập tháng mão. Ví dụ: nam sinh năm 1994, tháng giêng, ngày 8 âm lịch, nam sinh năm dương, từ ngày 8 đếm đến ngày 25 (ngày 25 là kết thúc lệnh lập xuân, giao với kinh trập của tháng mão) tất cả có 18 ngày. Lấy 18 chia 3 được 6, tức 6 tuổi bắt đầu hành đại vận thứ nhất. Nếu đó là ngày sinh của nữ, vì nữ sinh năm dương nên từ ngày 8 đếm ngược đến ngày lập xuân (tức ngày 24 tháng 12 âm lịch năm 1993) cộng được 14 ngày, chia 3 được 4 dư 2 tức là 4 tuổi 8 tháng bắt đầu hành đại vận. Trong tính số đại vẫn có thể áp dụng nguyên tắc vệ tròn chưa đến nửa năm thì bỏ hoặc qua nửa năm thì tăng lên lấy tròn. Nếu nữ sinh năm âm, cách tính cũng như nam sinh năm dương. Độc giả tự đặt ra ví dụ để tập sắp xếp cho thuần thục.

Lay So Dai Van

Phương pháp lấy số đại vận là: cứ ba ngày chập lại thành một tuổi để tính, tức một ngày tương đương với bốn tháng hai ngày tương đương với tám tháng

Mười thần làm chủ các vận

Sau khi đã lấy số và sắp xếp được các đại vận, thiên can của mỗi vận nên phải kết hợp với nhật can của Tứ trụ để xét về sự sinh khắc, nêu ra mười thần để cùng xét chung với Tứ trụ. Mười thần của đại vận cũng xuất hiện từ sự sinh khắc giống như mười thần lộ ra hoặc mười thần tàng trong các chị của Tứ trụ. Mười thần của đại vận là hỉ của dụng thần thì vẫn đó tốt; mười thần của đại vận là kị của dụng thần thì vận đó xấu. Đương nhiên tốt hay xấu đến mức nào không phải là nói một cách chung chung mà phải căn cứ vào quan hệ sinh khắc hình xung giữa các tổ hợp của chúng để đoán cho chính xác. Nếu nắm vững được mức độ sinh khắc hình xung đó càng cao thì sự dự đoán càng chính xác. Hi, kị của mười thần đại vận lại có quan hệ đến vận khí tốt xấu của từng năm (tức lưu niên). Nắm vững được hỉ kị của đại vận cũng tức là nắm được mạch chính của mệnh. Chỉ có như thế mới có thể gọi là biết được mệnh và vận một cách chân chính. Chỉ trên cơ sở cảm nhận được một cách chắc chắn sự tồn tại của vận mệnh thì mới có thể nói đến hướng về cái tốt, tránh xa cái xấu.

Dưới đây sẽ đưa ra các ví dụ về nữ sinh năm âm và nam sinh năm âm, cách sắp xếp Tứ trụ, thiên can Tứ trụ lộ ra và mười thân của các can tàng trong các địa chỉ, cách lấy số đại vận, sắp xếp đại vận, can của các đại vận thấu ra mười thân và cách sắp xếp chúng. Đến đó thì các bước cơ bản để đoán Tứ trụ đã hoàn thành. Những dự đoán cát hung về sau đều được tính toán trên cơ sở đó (thần sát được chú thích ở một bên Tứ trụ hoặc cũng có thể chú thích riêng)

10 Than Lam Chu Cac Van

Mười thần của đại vận cũng xuất hiện từ sự sinh khắc giống như mười thần lộ ra hoặc mười thần tàng trong các chi của Tứ trụ

 

0/5 (0 Reviews)