Vòng Đá Beryl

  • Tương truyền, Beryl  có khả năng thúc đẩy nghị lực và lòng quyết tâm để gặt hái nhiều thành công.
  • Về mặt thể chất, vòng tay đá Beryl làm tăng cường hệ thống miễn dịch đối với việc điều trị bệnh gan, lá lách, tuyến tụy…
Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy theo size, trọng lượng và giá vàng thời điểm.