Luận Cứ về Thuật Số Sao

Luan Cu Ve Thuat So Sao

Thuật số sao là gì?

Thut ssao là môn dđoán hc mà các dkin cho trưc là mt bng sao đưc lp qua nhng vn khi sao gn lin vi bn yếu tgi, ngày, tháng, năm tác đng n hình ti mt cá th, to ra mnh vn ca cá thđó vtt ccác mt mà cá thliên quan.
Bản chất của môn thuật số
Thut slà mt phương pháp da vào scó mt và mi tương quan gia các ngôi sao: chính tinh, trung tinh, bàng tinh và các hung tinh các cung (12 cung) ca bng sao đtìm thông tin dbáo vcon ngưi.
Bng sao đưc thiết lp theo nhng quy tc cht chliên quan đến gisinh, ngày sinh, tháng sinh và năm sinh ca mt ngưi.
Như vy, bn cht ca môn thut slà lp và gii mt bng sao đtìm thông tin dbáo cho mt cá nhân và nhng ngưi có cùng huyết thng vi nhng thông tin vcác mt thiết yếu ca cá nhân đó như đa vxã hi, tài lc, bnh tt, nhà rung, phúc hu
Ban Chat Cua Mon Thuat So

Bản chất của môn thuật số là lập và giải một bảng sao

Môn thut sxut phát tthuyết thiên đa nhân. Con ngưi sinh ra đu bchi phi bi thiên khí và đa khí, thiên khí givai trò chđo. Trong thiên khí có tinh khí, nghĩa là các tinh tú vn hành tác đng tương hti con ngưi. Các tinh tú vn hành không nhng sinh ra lc hp dn gia chúng vi nhau mà còn tác đng (qua hp lc) ti các sinh vt trên trái đt, trong đó có con ngưi.
Hàng nghìn năm trưc, các chiêm tinh gia đã nhn thy các tưng sao có liên quan ti các biến đng trên trái đt, nhng vn hn ca xã hi và con ngưi. Tưng sao là sbiu thca các tinh tú, nh hưng đến trung tng và đa tng (sinh vt sng trên mt đt và cbn thân trái đt).
Các nhà chiêm tinh da vào sxut hin ca các sao trong tng cung vn đdbáo tương lai.

Nguồn gốc thuật số sao

Có thnói, trên thế gii, Trung Hoa là nơi thut chiêm tinh ra đi sm nht.
Tbn ngàn năm trưc, vào đi nhà Thương (khong năm 1827 trưc công nguyên đến năm 1000 trưc công nguyên), con ngưi ngoài vic quan sát tinh tú tưng sao đđoán thi tiết đã phát trin thut chiêm tinh. Triu đình nhà Thương còn bdng các chc quan chiêm tinh đdđoán các vic ln nhca quc gia. Ba vquan phtrách chiêm tinh ni tiếng là Trng Liên, Hy Hòa và Bá.
Tuy nhiên, ngưi đưc nhà shc Tư Mã Thiên ca ngi nht li là Vu Hàn. Ông đánh giá Vu Hàn là chiêm tinh gia đnht. Vu Hàn nhìn tưng sao, qua bng sao mà biết rõ sinh t, tiến phát hay suy bi ca đi ngưi. (Ty Thư Kinh Tch thư viết).
Nguon Goc Thuat So Sao

Trung Hoa là nơi thuật chiêm tinh ra đời sớm nhất

Ngoài ra còn có các sách SKý Thiên Qua ThưTc Hán Thư Thiên Văn Chíđu viết vVu Hàn. Sách Vu Hàn ngũ tinhtôn Vu Hàn, Cam Đc và Thch Thân là ba đi sư chiêm tinh thut.
Thi nhà Chu, thi Xuân Thu Chiến Quc Trung Hoa, thuyết âm dương và thuyết ngũ hành htrlàm cho thut chiêm tinh và thut sphát trin mnh. Bsách Khi nguyên Chiêm kinhca Cam Đc và Thch Thân đã đcp đến 28 vì sao trên tri có ý nghĩa cc kto ln đi vi trn gian. Hcòn biết rng Tuế tinh (sao Mc) vn hành hết mt vòng quđo hết 12 năm, bèn ly quđo sao Mc đtính lch Kniên pháp.
Thch Thân là nhà chiêm tinh sáng to ra thut ssao mà ta thưng gi là tvi. Thut ssao da vào sxut hin các sao thuc vòng sao Tvi và Thiên ph(28 chính tinh) cùng các vòng sao trung tinh như vòng trưng sinh, mc dc, vòng các bàng tinh và các tinhđdđoán mnh vn ca mt ngưi. Ông cho rng sxut hin có quy lut ca các tinh tú y đã tác đng ln ti con ngưi bi các ngun thiên khí như tiết khí, tưng khí, áp sut không khí, tinh khí, khí vn, ánh sáng
Mi sinh linh trn gian đu bchi phi bi vn mnh và smnh. Con ngưi có linh hn, các loài vt có súc hn, ccây có giác hn, tt cđã đưc đnh hình (có hình dng) thì t có mnh s.
Vì vy, tri qua bn ngàn năm, thut ssao vn tn ti và đưc con ngưi tin tưng.

Quan niệm của người Á Đông về thuật số sao

Ngoài Trung Quc là nơi xut phát ca thut ssao thì các nưc châu Á khác như n Đ, Triu Tiên, Nht Bn, Vit Nam, Singapore, Malaysia, v.vđu có ng dng thut ssao đdđoán mnh vn và thi vn
Tại các nước châu Âu
Ti các nưc châu Âu cũng có nhiu ngưi nghiên cu thut ssao. Nhiu sách đưc xut bn, thm chí mt snơi còn có các trm vi tính giúp lp bng sao bng các phn mm, ví dnhư Pháp,
Đc bit, tc ngưi Digan sng ri rác khp châu Âu như Hung-ga-ri, I-ta-li-ađu coi chiêm tinh và thut slà ý nim sng và chda tâm linh.
Ở các nước khác
Không chngưi Digan sng ThNhĩ Kmà ngưi I-rc, I-ran, v.vhay ngưi Ma Rc Bc Phicũng quan tâm và tin vào thut ssao.

Mối quan hệ giữa vũ trụ và con người

Vũ trvà con ngưi là thc thkhông thphnhn. Vũ trcó các tinh tú, có ssng và cái chết. Các tinh tú cũng hot đng và vn hành không ngng, to ra các lc hp dn ln nhau. Trái đt là mt tinh tú(hành tinh) btác đng không nhca các hành tinh trong cùng Thái dương h– mt tri – saoTrái đt và hmt tri còn bị ảnh hưng ca nhiu hsao khác như: Đi hùng tinh, Tiu hùng tinh, Ngưu lang Chc n, Nhân mã, v.v
Con ngưi sng trên trái đt cũng chu tác đng ca các sao đóCon ngưi sinh ra vào thi khc đó không thkhông btác lc ca các sao nht đnh chi phi. Hơn na, trong sut cuc đi, con ngưi cũng luôn btác đng ca chúng mi khi chúng xut hin. Vn khí ca các sao trong nhng thi gian nht đnh stác đng vào mnh vn ca con ngưi.

Hệ quả tương tác giữa các sao tới mọi sinh vật trên trái đất

Mi năm có mt sao chđo (chiếu ti hay nói cách khác là tác đng mnh nht trong các sao) nh hưng ti mi sinh vt trên trái đt.
Mi sinh vt sơ sinh trong đó có con ngưi đu bsao chđo nh hưng ln đến bn cht tiên thiênnhư: tin lc, tin hình, tin tính(các yếu thình thành đu tiên). Nó là tin đcho sphát trin vsau (hu thiên) như nuôi dưng, giáo dc, hc tp, hot đng, môi trưng sng, xã hi
Moi Quan He Giua Vu Tru Va Con Nguoi

Mỗi năm có một sao chủ đạo ảnh hưởng tới mọi sinh vật trên trái đất

Song, trong mt đi ngưi có rt nhiu sao xut chiếu ti trái đt, nó tác đng ti các điu kin hu thiênca mt ngưi, như thi khí, vn nưc, v.v, nh hưng ti cuc sng ca tng cá th. Đó chính là mnh vn và mnh vn liên tc to thành mnh s.
Các chiêm tinh gia và thut sgia ttính cht ca các sao mà suy ra bn tính tin đnh ca mi cá thsơ sinh vào năm mà sao đó chiếu ti.
Ví d, ngưi có nh hưng ca Hunh Đế thì tính tình ưa hot đng, con ngưi minh mn sáng sut (sao Hunh Đế thuc dương mnh m, sáng láng v.v), can đm, liu lĩnh, ham danh mê li, ccuc đi luôn phi tranh đu quyết litTtính cách suy ra phương thc sng ca ngưi đó.
0/5 (0 Reviews)