Nội Dung Của Thuyết Ngũ Hành

Noi Dung Cua Thuyet Ngu Hanh

Thuyết Ngũ Hành đưc ng dng vi nhng quy tc tương sinh tương khc và phn ngưc ca tương sinh tương khc, sthái quá ca tng hành; giúp lý gii, ng dng phù hp đi vi tng svic, hin tưng ca thiên nhiên, xã hi, con ngưi

Đặc tính của Ngũ Hành

Ngũ Hành gm năm hành: Thy, Ha, Kim, Mc, Th.

Mi hành có nhng đc tính riêng bit, hình thái và biu lý phương cách khác nhau.

– Hành Thy có đc tính hàn lnh, hưng xung, thâm trm, biu hin màu đen, uyn chuyn

– Hành Ha có đc tính nóng, bc lên, sung lc, sc đ, không hòa hoãn

– Hành Kim có đc tính sc bén, thsát, thanh tĩnh, biu hin sc

trng, nhu đng

– Hành Mc là tính sinh sôi ny n, thng ngay, cong dài vi sc khí xanh, du êm

– Hành Tht) có tính nuôi dưng, che ch, hóa dc vi sc vàng nâu

Ngũ Hành chính là sso sánh biu lý. Nó quy tnhng đc tính cơ bn, tàng n trong svt hin tưng, tđó con ngưi có thso sánh đđi đến mt lý gii hp lý.

Dac Tinh Cua Ngu Hanh

Ngũ Hành chính là sự so sánh biểu lý

Nhcó Ngũ Hành vi đc trưng biu lý mà mi svt, hin tưng có thđưc quy vào mt Hành đc trưng nào đó, giúp con ngưi nm bt đưc các thuc tính ca svt, hin tưng mt cách ddàng. Ngũ Hành khái quá hóa thuc tính, đi tkhó hiu, tru tưng đến srõ ràng, dhiu dbiết đnhn biết mt thc thnào đó.

Nói hành Ha thì mơ hnhưng nói sc đ, nóng, bc, v.vthì mi ngưi hiu ngay. Đó là thuc tính làm cho dnhn biết Hành Ha.

Quy luật sinh khắc của Ngũ Hành

Quy lut tương sinh và tương khc là hai phm trù đi lp nhau như Âm và Dương. Gi là phm trù vì quy lut tương sinh tương khc bao hàm ssinh trưng và kim chế, dit, khc đduy trì thế cân bng trong tnhiên, xã hi và con ngưi. Không có tương sinh thì không có tương khc. Bi nếu chsinh mà không có khc thì vn vt phát trin đến hn lon ri tdit vong. Vì vy, phi có skhc chế đkìm hãm, chế ng. Nhđó, sphát trin hài hòa đưc to lp. Cthế, hai vế da vào nhau làm cơ scho sphát trin ca vn vt. Như vy, trong sinh có khc, trong khc có sinh. Sinh khc không ngng thì vn vt phát trin không ngng. Cái này sinh cái kia nhưng li bcái kế tiếp khc chế, mt chui mi liên quan to ra sphát trin cân đi hài hòa. Mt lúc nào đó quy lut tương sinh và tương khc bvi phm sxy ra quá sinh và quá khc.

Quy Luat Sinh Khac Cua Ngu Hanh

Quy luật tương sinh và tương khắc là hai phạm trù đối lập nhau như Âm và Dương

Không có tương sinh thì không có tương khc

Quá sinh s dư tha Quá khc s b trit tiêu.

S dư tha dn đến ni sinh theo quy lut sinh tn Âm Dương tr li thế cân bng. S trit tiêu s ra đi thc th khác t sinh cũng theo quy lut sinh tn ca to hóa.

Tương sinh tương khc là stương đng sinh khc đthúc đy svt sinh trưng phát trin, biến hóa không ngng. Không có sinh thì svt không phát trin, không có khc thì không thduy trì thế cân bng.

Sự sinh khắc trong ngũ hành

– Tương sinh là btrcùng thúc đy phát trin và trgiúp nhau. Tương sinh gm các quan hhành là:

Mc sinh Ha Ha sinh ThThsinh Kim

Kim sinh Thy Thy sinh Mc

Như vy, tương sinh là mt vòng khép kín to sliên quan tương hcho ssinh sôi ny nliên hoàn trong tnhiên theo ý nghĩa biu lý chkhông phi theo nghĩa thc th.

– Tương khc là hai Hành có tính chế khc nhau, khng chế nhau nhm kìm hãm sphát trin vô đ. Tương khc cũng là sliên hoàn khc chế:

Mc khc ThThkhc Thy Thy khc Ha

Ha khc Kim Kim khc Mc

Như vy, skhc chế cũng chmang ý nghĩa biu lý chkhông phi theo nghĩa thc th.

Mi liên quan biu lý là liên hoàn, không gián đon. Hiu mt cách gin đơn, thc thlà: Thsinh Kim thì Thcha mẹ” ca Kim, Kim sinh Thy thì Thy là conca Kim, Kim khc Mc và Kim – Kim cùng loi ngang nhau là anh em”…

– Mi liên hoàn liên tc còn phân ra quan githê tài. Đi vi nam thì thê tàilà vvà ca ci, đi vi nthì quan giva là quan va là chng, cho nên trong Ngũ Hành thhin quan hbiu lý.

Thsinh Kim thì Thcha mẹ” ca Kim, Ha khc Kim thì Ha là quan gica Kim. Kim khc Mc nên Mc là thê tài(v) ca Kim.

Kim li sinh Thy, thì Thy là con cáica kim.

Tmi quan hbiu lý thbc y mà hiu thì Kim – Kim là ngang vai cùng la.

Ssinh – khc đu là tương. Tươngva mang ý nghĩa cùng nhau, htrqua li, va có nghĩa là tương đi. Tương sinh hay tương khc là quy lut tương đi. Quy lut tương sinh tương khc cn phi có mt lưng nào đó đđt đưc mc (cht) mi, tđó sinh ra cái mi. Ví d, hành Ha mun khc đưc Mc thì Ha phi đmnh. La đèn, la nến làm sao đt đưc rng rm (Đi lâm Mc) đsinh ra Th. Tính tương đi là như vy. Ha khc Mc, sinh Th. Như vy, Ha phi đlưng mi có thể “khcsinh. Vì vy, thuyết Ngũ Hành còn có quy lut phn ngưc.

Quy lut phn ngưc ca Ngũ Hành

Trong Ngũ Hành có quy lut tương sinh và tương khc, song đó là mi quan hthun chiu. Skhc chế chđưc thc hin khi chthgây ra skhc chế đmnh. Nhưng trong phm trù sinh khc rng ln gia các hành và trong tng hành li ny sinh quy lut phn ngưc.

Quy Luat Phan Nguoc Cua Ngu Hanh

Trong phạm trù sinh khắc rộng lớn giữa các hành và trong từng hành lại nảy sinh quy luật phản ngược

Ví d, mi quan htương khc Th– Thy không đơn gin là Thkhc Thy. Nếu là đt vách tưng (Bích thưng Th) thì sbnưc ln (Đi hi Thy) cun trôi. Như vy, trong trưng hp này li là Thy khng chế (khc) Th.

Tương t, Thvưng thì Mc suy chkhông đơn thun là Mc khc Th. Thun và nghch tương quan. Cũng như vy, theo quy lut khc chế đo ca Ngũ Hành ta có: Mc vưng thì Kim suy, Kim vưng thì Ha suy, Ha vưng thì Thy kit. Thy vưng thì Thtan, Thvưng thì Mc úa. Cthế, vòng phn ngưc ca Ngũ Hành cũng liên hoàn ging như quy lut tương sinh tương khc

Quy lut thnh quá hóa suy

Thuyết Ngũ Hành còn có quy lut thnh quá hóa suy. Trong Ngũ Hành, bt chành nào cũng bquy lut này chi phi. Sphát trin cc thnh sdn đến tha và tha sđưa đến suy. Như vy, trong thnh đã tàng n mm suy vong.

Phàm vt quá rn thì dv, thcng quá thì dgãy, v.vdư tha sdn đến suy là vy.

Bàn vquy lut tương sinh tương khc trong Ngũ Hành

Ngũ Hành tương sinh tương khc kế tiếp thuyết Âm Dương, làm cho cơ slun lý thêm sáng tvà vic ng dng có ý nghĩa bao trùm.

Lý thuyết Âm Dương đưc xem là gc đcác quy tc Ngũ Hành đưc vn dng trong nhiu môn, ngành mt cách hiu qu.

Ly Thuyet Am Duong La Goc De Cac Quy Tac Ngu Hanh Phat Trien

Lý thuyết Âm Dương được xem là gốc để các quy tắc Ngũ Hành phát triển

Trong thc tế, khi nói đến Ngũ Hành, ngưi ta thưng nghĩ ngay đến quy lut sinh khc ca thuyết này. Vì thế, chúng ta nhiu khi chhiu đơn thun mt chiu sinhhay chiu khcmà quên rng Ngũ Hành còn có quy lut phn ngưc và quy lut thnh quá hóa suy. Cn nm vng bba quy lut này để ứng dng và lý gii cho đúng vn đthc tin. Đng nghĩ mt cách đơn thun là cngưi mnh Thy thì không thlàm bn vi ngưi mnh Thhay ngưi mnh Thy thì không ly đưc ngưi mnh Ha. Phát biu như vy là không hiu thu lý thuyết Ngũ Hành và cũng không phù hp vi nhiu hin tưng thc tế.

0/5 (0 Reviews)