Hoa Mẫu Đơn Đá Thạch Anh Tóc Vàng

  • Đá thạch anh tóc vàng giúp kích thích tư duy làm tăng chí tiến thủ, giúp đầu óc minh mẫn và sáng suốt để phát huy sự sáng tảo. Tăng dũng khí để tiếp cận những thử thách.
  • Mang lại lộc, may mắn và thành công
  • Sản phẩm có thể làm vòng đeo tay hoặc mặt dây chuyền.
Giá sản phẩm có thể thay đổi tùy theo size, trọng lượng và giá vàng thời điểm.